Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem különösen fontos prioritás a Naturelles Szépségklinika kezelése szempontjából. A Naturelles Szépségklinika internetes oldalainak használata személyes adatok megjelölése nélkül lehetséges; azonban ha az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, akkor szükség lehet a személyes adatok feldolgozására. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen kezelésnek nincs törvényes alapja, általában beleegyezést kapunk az érintettől.

A személyes adatok-például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma-feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemmel a Naturelles Szépségklinika szabályaira. Vállalatunk ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével szeretné tájékoztatni a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, hatóköréről és céljáról. Ezenkívül az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével tájékoztatást kapnak azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Adatkezelőként a Naturelles Szépségklinika számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa az ezen a webhelyen keresztül feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmét. Az internetes adatátvitelnek azonban elvileg biztonsági rései lehetnek, így az abszolút védelem nem garantált. Ezért minden érintett szabadon továbbíthat nekünk személyes adatokat alternatív eszközökkel, például telefonon keresztül.

1. Fogalommeghatározások

A Naturelles Szépségklinika adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásához használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először szeretnénk elmagyarázni az alkalmazott terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó információ. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, online azonosítóra vagy egy vagy több fizikai, fiziológiai, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

 • b) Érintett

  Az érintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatkezelő kezeli.

 • c) Feldolgozás

  A feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokkal vagy személyes adatok halmazaival hajtanak végre, akár automatizált módon, akár nem, például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptáció vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, használat, nyilvánosságra hozatal továbbítás, terjesztés vagy más módon hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeni kezelésük korlátozása céljából.

 • e) Profilozás

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok felhasználásából áll a természetes személyre vonatkozó egyes személyes szempontok értékelésére, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére. , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

 • f) Álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül már nem rendelhetők hozzá egy adott érintetthez, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak. hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

 • g) A feldolgozásért felelős adatkezelő vagy adatkezelő

  Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; ha az ilyen adatfeldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy a kinevezésének konkrét kritériumai az uniós vagy tagállami jogban is rögzíthetők.

 • h) Processzor

  Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

  Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amelyhez a személyes adatokat közlik, akár harmadik fél, akár nem. Mindazonáltal nem tekinthetők címzettnek azok a hatóságok, amelyek személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében az uniós vagy tagállami joggal összhangban; ezeknek az adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozása összhangban van a vonatkozó adatvédelmi szabályokkal, a feldolgozás céljainak megfelelően.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szerv, amely nem az érintett, az adatkezelő, az adatfeldolgozó és azok a személyek, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosultak személyes adatok feldolgozására.

 • k) Hozzájárulás

  Az érintett hozzájárulása minden szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű jelzés az érintett kívánságaira, amellyel nyilatkozattal vagy egyértelmű megerősítő lépéssel beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. .

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések értelmében az adatkezelő:

Naturelles Szépségklinika

Kondorosi út 10/A B.épület 7.em 7

1116 Budapest

Magyarország

Telefon: +36706272180

E -mail: koranyiszilvia@gmail.com

Weboldal: https://naturellesszepsegklinika.hu/

3. Sütik

A Naturelles Szépségklinika internetes oldalai cookie -kat használnak. A cookie -k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy internetes böngészőn keresztül számítógépes rendszerben tárolnak.

Sok internetes webhely és szerver cookie -kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie azonosítója a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalakat és szervereket hozzá lehet rendelni az adott internetes böngészőhöz, amelyben a cookie -t tárolták. Ez lehetővé teszi, hogy a meglátogatott internetes oldalak és szerverek megkülönböztessék az adathalmaz egyéni böngészőjét más, más cookie -kat tartalmazó böngészőktől. Egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie -azonosító használatával.

A cookie-k használatával a Naturelles Szépségklinika olyan felhasználóbarátabb szolgáltatásokat nyújthat a weboldal felhasználóinak, amelyek nem lennének lehetségesek a cookie-beállítások nélkül.

Egy cookie segítségével a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók a weboldalunkon található információk és ajánlatok. A cookie -k lehetővé teszik számunkra, mint korábban említettük, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. A cookie -kat használó webhely -felhasználónak pl. Nem kell minden alkalommal belépnie a weboldal elérésekor, mert ezt a webhely átveszi, és így a cookie a felhasználó számítógépes rendszerében tárolódik. Egy másik példa az online boltban található bevásárlókocsi cookie -ja. Az online áruház emlékezik azokra a cikkekre, amelyeket az ügyfél cookie -val a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie -k beállítását a weboldalunkon keresztül a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a cookie -k beállítását. Továbbá a már beállított cookie -k bármikor törölhetők egy internetes böngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül. Ez minden népszerű internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a cookie -k beállítását a használt internetböngészőben, akkor előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója használható teljesen.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Naturelles Szépségklinika webhelye általános adatokat és információkat gyűjt, amikor egy érintett vagy automatizált rendszer felhívja a webhelyet. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Összegyűjtött lehet (1) a használt böngészőtípusok és -verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, amelyről egy hozzáférő rendszer eléri a weboldalunkat (ún. Hivatkozók), (4) az al -weboldalak, (5) az internetes webhelyhez való hozzáférés dátuma és ideje, (6) egy internetes protokoll címe (IP -cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója, és (8) bármilyen más hasonló adat és információ, amely felhasználható információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor a Naturelles Szépségklinika nem von le következtetéseket az érintettről. Inkább ezekre az információkra van szükség ahhoz, hogy (1) helyesen jelenítsük meg webhelyünk tartalmát, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsuk információtechnológiai rendszereink és weboldal-technológiánk hosszú távú életképességét. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátják a büntetőeljáráshoz szükséges információkat kibertámadások esetén. Ezért a Naturelles Szépségklinika a névtelenül gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemzi, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, valamint hogy az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét biztosítsa.

5. Feliratkozás hírleveleinkre

A Naturelles Szépségklinika honlapján a felhasználók lehetőséget kapnak arra, hogy feliratkozzanak vállalkozásunk hírlevelére. Az erre a célra használt beviteli maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak, valamint azt is, hogy mikor rendelik meg a hírlevelet az adatkezelőtől.

A Naturelles Szépségklinika hírlevélben rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról. A vállalkozás hírlevelét csak akkor fogadhatja az érintett, ha (1) az érintett rendelkezik érvényes e-mail címmel, és (2) az érintett regisztrál a hírlevél-szállításhoz. Megerősítő e-mailt küldünk az érintett által először regisztrált e-mail címre hírlevél-szállítás céljából, jogi okokból, a kettős opt-in eljárás során. Ez a visszaigazoló e-mail annak igazolására szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint érintett jogosult-e a hírlevél fogadására.

A hírlevélre történő regisztráció során tároljuk az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az érintett által a regisztrációkor használt számítógépes rendszer IP -címét, valamint a regisztráció dátumát és idejét. Ezen adatok gyűjtésére azért van szükség, hogy megértsük az érintett e-mail címével való (esetleges) visszaélést egy későbbi időpontban, és ezért szolgálja az adatkezelő jogi védelmét.

A hírlevélre való regisztráció részeként gyűjtött személyes adatokat csak hírlevelünk küldésére használjuk fel. Ezenkívül a hírlevélre feliratkozókat e-mailben is tájékoztathatják, amennyiben ez szükséges a hírlevél-szolgáltatás működéséhez vagy a kérdéses regisztrációhoz, mivel ez a hírlevél-ajánlat módosítása esetén is előfordulhat, vagy a technikai körülmények megváltozása esetén. A hírlevél -szolgáltatás által gyűjtött személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. A hírlevélre való feliratkozást az érintett bármikor megszüntetheti. A személyes adatok tárolásához adott hozzájárulás, amelyet az érintett a hírlevél szállításához adott, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása érdekében minden hírlevélben megtalálható a megfelelő link.

6. Hírlevél-követés

A Naturelles Szépségklinika hírlevele úgynevezett nyomkövető képpontokat tartalmaz. A nyomkövető képpont egy miniatűr grafika, amely ilyen e-mailekbe van ágyazva, és amelyeket HTML formátumban küld, hogy lehetővé tegye a naplófájlok rögzítését és elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketingkampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető képpont alapján a Naturelles Szépségklinika megnézheti, hogy egy érintett e-mailt nyitott-e és mikor, és az e-mailben található linkeket az érintettek hívták-e be.

A hírlevelekben található nyomkövető képpontokba gyűjtött ilyen személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél szállítását, valamint hogy a jövőbeni hírlevelek tartalmát még jobban igazítsa az érintett érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át. Az érintettek bármikor jogosultak visszavonni a kettős opt-in eljárás keretében kiadott, külön beleegyező nyilatkozatot. Visszavonás után ezeket a személyes adatokat az adatkezelő törli. A Naturelles Szépségklinika automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél kézhezvételétől való visszavonást.

7. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A Naturelles Szépségklinika honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolattartást, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím) is. Ha egy érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az érintett által az adatkezelő által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintett kapcsolatfelvétele céljából tároljuk. Ezen személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

8. A megjegyzések a webhelyen található blogban működnek

A Naturelles Szépségklinika lehetőséget kínál a felhasználóknak arra, hogy egyéni megjegyzéseket fűzzenek az egyes blogbejegyzésekhez egy blogon, amely az adatkezelő webhelyén található. A blog egy webalapú, nyilvánosan hozzáférhető portál, amelyen keresztül egy vagy több bloggernek vagy webbloggernek nevezett személy cikkeket tehet közzé vagy gondolatokat írhat úgynevezett blogbejegyzésekbe. A blogbejegyzéseket általában harmadik felek kommentálják.

Ha egy érintett megjegyzést hagy a weboldalon közzétett blogon, akkor az érintett megjegyzéseit is tároljuk és közzétesszük, valamint a megjegyzés dátumára és az érintett által választott felhasználó (álnév) információira is. . Ezenkívül az internetszolgáltató (ISP) által az érintetthez rendelt IP -cím is naplózásra kerül. Az IP -cím ezen tárolására biztonsági okokból kerül sor, és abban az esetben, ha az érintett megsérti harmadik felek jogait, vagy adott megjegyzéssel illegális tartalmat tesz közzé. Ezeknek a személyes adatoknak a tárolása tehát az adatkezelő saját érdeke, hogy jogsértés esetén felmenthessen. Ezeket az összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át,

9. Feliratkozás a weboldalon található blogban található megjegyzésekre

A Naturelles Szépségklinika blogjában tett megjegyzésekre harmadik felek is feliratkozhatnak. Különösen fennáll annak a lehetősége, hogy egy hozzászóló feliratkozik az adott blogbejegyzéshez fűzött megjegyzéseit követő megjegyzésekre.

Ha az érintett úgy dönt, hogy feliratkozik az opcióra, az adatkezelő automatikus visszaigazoló e-mailt küld, hogy ellenőrizze a kettős engedélyezési eljárást, hogy a megadott e-mail cím tulajdonosa döntött e lehetőség mellett. A megjegyzésekre való feliratkozás lehetősége bármikor megszüntethető.

10. A személyes adatok rendszeres törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben ezt az európai jogalkotó vagy más jogalkotók az adatkezelőre vonatkozó jogszabályokban vagy rendeletekben engedélyezik. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolják vagy törlik.

11. Az érintett jogai

 • a) Megerősítés joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák -e vagy sem. Ha az érintett élni kíván ezzel a megerősítési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított joghoz, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen személyes adatairól és ezen információk másolatáról. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak a következő információkhoz:

  • a feldolgozás céljait;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra hozzák, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek;
  • ahol lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha nem lehetséges, az időtartam meghatározásához használt kritériumok;
  • joga van arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását, vagy kifogást emeljen az ilyen adatkezelés ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz benyújtott panaszhoz való jog megléte;
  • ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információt;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben érdemi információ az érintett logikáról, valamint a jelentőségéről és várható következményeiről ilyen feldolgozás az érintett számára.

  Ezenkívül az érintett jogosult információt szerezni arról, hogy személyes adatokat továbbítanak -e harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy tájékozódjon az adattovábbításra vonatkozó megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett élni kíván ezzel a hozzáférési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) Javításhoz való jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

  Ha az érintett élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törléshez való jog (Elfelejtés joga)

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az alábbi okok egyike fennáll vonatkozik, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz képest, amely miatt azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
  • Az érintett visszavonja hozzájárulását, amelyre a feldolgozás alapul szolgál a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emel a feldolgozás ellen, és a feldolgozásnak nincs nyomós jogalapja, vagy az érintett kifogásolja a feldolgozást a GDPR 21. cikk (2) bekezdése értelmében.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  • A személyes adatokat törölni kell, hogy megfeleljenek az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettségeknek.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték össze.

  Ha a fent említett okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett szeretné kérni a Naturelles Szépségklinika által tárolt személyes adatok törlését, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Naturelles Szépségklinika munkatársának haladéktalanul gondoskodnia kell arról, hogy a törlési kérelmet haladéktalanul teljesítsék.

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit, ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa másokat. az adatkezelők feldolgozzák azokat a személyes adatokat, amelyeket az érintett kért, hogy töröljék az ilyen adatkezelők által a személyes adatokra mutató linkeket, másolást vagy sokszorosítást, amennyiben az nem szükséges. A Naturelles Szépségklinika munkatársai egyedi esetekben intézkednek a szükséges intézkedésekről.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy kérje az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását, ha az alábbiak egyike fennáll:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát egy ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emelt a feldolgozás ellen, annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogos indokai felülírják -e az érintettét.

  Ha a fent említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett a Naturelles Szépségklinika által tárolt személyes adatok kezelésének korlátozását kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Naturelles Szépségklinika munkatársa gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adatok hordozhatóságához való jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott. Jogosult továbbítani ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek az adatkezelő akadályoztatása nélkül, akinek a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozás automatizált módon történik, mindaddig, amíg az adatfeldolgozás nem szükséges közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlásához.

  Ezen túlmenően, ha a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése értelmében az adathordozhatósághoz való jogát gyakorolja, az érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható, és amikor ez nem lehetséges. hátrányosan érintik mások jogait és szabadságait.

  Az adatok hordozhatóságához való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a Naturelles Szépségklinika bármely alkalmazottjával.

 • g) Tiltakozáshoz való jog

  Az európai jogalkotó minden érintettnek joga van arra, hogy saját helyzetével összefüggő okokból bármikor kifogást emeljen az őt érintő személyes adatok e) vagy f) ponton alapuló feldolgozása ellen. ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A Naturelles Szépségklinika a tiltakozás esetén a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés kényszerítő, jogos indokait, amelyek felülírják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi alapok létrehozása, gyakorlása vagy védelme érdekében. állítások.

  Ha a Naturelles Szépségklinika személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgoz fel, az érintett jogosult bármikor tiltakozni az őt érintő személyes adatok ilyen marketing célú feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett kifogást emel a Naturelles Szépségklinika ellen a közvetlen marketing célú feldolgozás ellen, a Naturelles Szépségklinika a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat e célból.

  Ezen túlmenően az érintett jogosult sajátos helyzetére vonatkozó okokból kifogásolni, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat a Naturelles Szépségklinika tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célból feldolgozza, vagy a 89. cikk szerint (1) bekezdése értelmében, kivéve, ha a feldolgozás közérdekű okból elvégzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  A kifogásolási jog gyakorlása érdekében az érintett kapcsolatba léphet a Naturelles Szépségklinika bármely alkalmazottjával. Ezenkívül az érintett szabadon élhet az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, és a 2002/58/EK irányelv ellenére nem használhatja fel kifogásolási jogát automatizált eszközökkel, műszaki előírások felhasználásával.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított joghoz, hogy ne vonatkozzon rá kizárólag automatizált feldolgozáson, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatásokat vált ki, vagy hasonlóan jelentősen befolyásolja őt, amíg a döntés 1. nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelmére alkalmas intézkedéseket, vagy (3) nem az érintett kifejezett beleegyezésén alapul.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett beleegyezésén alapul, a Naturelles Szépségklinika megfelelő intézkedéseket hajt végre. védje az érintett jogait és szabadságait és jogos érdekeit, legalábbis az adatkezelő emberi beavatkozáshoz való jogát, álláspontjának kifejtését és a döntés megtámadását.

  Ha az érintett élni kíván az automatizált egyéni döntéshozatalra vonatkozó jogaival, bármikor kapcsolatba léphet a Naturelles Szépségklinika bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól bármikor visszavonni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet a Naturelles Szépségklinika bármely alkalmazottjával.

12. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a vállalati Facebook összetevőit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az internetes közösségi találkozók helye, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek egy virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti információkat nyújtson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózatok felhasználóinak, hogy privát profilok létrehozását, fényképek feltöltését és hálózatot tartalmazzanak baráti kéréseken keresztül.

A Facebook üzemeltető vállalata a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha valaki az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az irányító a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Ennek a weboldalnak az egyes oldalain, amelyeket a vezérlő üzemeltet, és amelyekbe egy Facebook-összetevőt (Facebook-beépülő modulokat) integráltak, minden egyes meghíváskor az érintett információs technológiai rendszerének webböngészője automatikusan felszólítja, hogy töltse le a megfelelő Facebook -összetevő megjelenítését a Facebookról a Facebook -összetevőn keresztül. A Facebook beépülő modulok áttekintése elérhető a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen. Ezen technikai eljárás során a Facebook tudomást szerez arról, hogy webhelyünk melyik aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg van bejelentkezve a Facebookon, a Facebook észleli, hogy az érintett minden egyes weboldalunkra érkező hívása során-és az interneten való tartózkodásuk teljes időtartama alatt-az internetünk melyik aloldalát. oldalt látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat a Facebook komponensen keresztül gyűjtik, és az érintett Facebook -fiókjához társítják. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba integrált Facebook -gombok valamelyikére, pl. A „Tetszik” gombra, vagy ha az érintett megjegyzést tesz, akkor a Facebook ezeket az információkat összehangolja az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatok.

A Facebook mindig a Facebook komponensen keresztül kap információt az érintett weboldalunkon tett látogatásáról, amikor az érintett egyidejűleg bejelentkezett a Facebookon a webhelyünkre történő felhívás ideje alatt. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint -e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az érintett ilyen jellegű Facebook-továbbítása nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja azzal, hogy kijelentkezik Facebook-fiókjából, mielőtt meghívja a weboldalunkat.

A Facebook által közzétett adatvédelmi útmutató, amely elérhető a https://facebook.com/about/privacy/ címen, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Ezenkívül ott elmagyarázzák, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett adatainak védelme érdekében. Ezenkívül különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a Facebook számára történő adattovábbítás megszüntetését. Ezeket az alkalmazásokat az érintett felhasználhatja a Facebooknak történő adattovábbítás megszüntetésére.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (névtelenítési funkcióval)

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a Google Analytics összetevőjét (az anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webanalitika a weboldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a webhelyről, ahonnan egy személy érkezett (az úgynevezett hivatkozó), mely aloldalakat látogatták meg, vagy milyen gyakran és mennyi ideig tekintették meg az aloldalakat. A webes elemzéseket elsősorban egy webhely optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics összetevő üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Analytics webes elemzéséhez a vezérlő a „_gat. _AnonymizeIp” alkalmazást használja. Ezzel az alkalmazással a Google lerövidíti az érintett internetkapcsolatának IP -címét, és anonimizálja azokat, amikor webhelyeinkre az Európai Unió tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás másik szerződő államából érkezik.

A Google Analytics összetevő célja a webhelyünk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja, hogy értékelje weboldalunk használatát, és online jelentéseket nyújtson, amelyek bemutatják a webhelyeinken végzett tevékenységeket, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson az internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie -t helyez el az érintett információs technológiai rendszerén. A sütik definícióját a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google képes elemezni weboldalunk használatát. Minden alkalommal, amikor az adatkezelő által működtetett, és a Google Analytics összetevőt integráló weboldal egyes oldalait meghívja, az érintett információs technológiai rendszerének internetböngészője automatikusan adatokat küld a Google Analytics összetevő az online hirdetések és a Google -nak jutalékok kiegyenlítése céljából. Ezen technikai eljárás során a Google vállalati ismereteket szerez a személyes adatokról, például az érintett IP -címéről, amely többek között a Google -t szolgálja a látogatók és a kattintások eredetének megértésére,

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett weboldalunk látogatásának gyakorisága. Internetes oldalunk minden egyes látogatásakor az ilyen személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet -hozzáférés IP -címét, továbbítjuk a Google -nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett, a fentiek szerint, a használt webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie -k beállítását a weboldalunkon keresztül, és ezáltal véglegesen megtagadhatja a cookie -k beállítását. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozná, hogy a Google Analytics cookie -t állítson be az érintett információs technológiai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie -kat bármikor törölhetjük egy webböngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által generált adatgyűjtés ellen, amely a webhely használatához kapcsolódik, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásához, és lehetősége van arra, hogy kizárja az ilyen jellegű információkat. . Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linkre kattintva, és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény azt mondja a Google Analytics-nek egy JavaScript-en keresztül, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásba. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett információtechnológiai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen érhetők el. html. A Google Analytics további részleteit az alábbi linken találja: https://www.google.com/analytics/.

14. A Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a Google AdWords szolgáltatást. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorjának találataiban és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy előre meghatározzák azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével a hirdetés csak akkor jelenik meg a Google keresési eredményei között, amikor a felhasználó a keresőmotor segítségével lekéri a kulcsszavak szempontjából releváns keresési eredményeket. A Google hirdetési hálózatában a hirdetéseket releváns weboldalakon osztják szét automatikus algoritmus használatával, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltető vállalata a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja webhelyünk népszerűsítése azáltal, hogy releváns hirdetéseket helyez el harmadik felek webhelyein és a Google keresőmotor keresési eredményei között, valamint harmadik féltől származó hirdetéseket helyez be webhelyünkre.

Ha egy érintett Google -hirdetésen keresztül éri el webhelyünket, akkor a Google -on keresztül konverziós cookie kerül az érintett információs technológiai rendszerébe. A sütik definícióját a fentiekben ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem használják az érintett azonosítására. Ha a cookie nem járt le, akkor a konverziós cookie ellenőrzi, hogy bizonyos aloldalakat, például az online áruház rendszeréből származó bevásárló kosarat hívtak-e fel weboldalunkra. A konverziós cookie -n keresztül mind a Google, mind az adatkezelő megértheti, hogy az a személy, aki elért egy AdWords -hirdetést a weboldalunkon, generált -e értékesítést, azaz végrehajtotta vagy lemondta -e az áruk értékesítését.

A konverziós cookie használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google felhasználja webhelyünk látogatási statisztikáinak elkészítéséhez. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords hirdetéseken keresztül kiszolgált felhasználók teljes számát, hogy megállapítsuk az egyes AdWords hirdetések sikerét vagy kudarcát, és optimalizáljuk AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információkat a Google -tól, amelyek azonosíthatják az érintettet.

A konverziós cookie személyes adatokat tárol, pl. Az érintett által meglátogatott internetes oldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet -hozzáférés IP -címét, továbbítjuk a Google -nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy webhelyünk sütiket állítson be a fentiek szerint, a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadja a cookie -k beállítását. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google konverziós cookie -t helyezzen el az érintett információs technológiai rendszerén. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Az érintettnek lehetősége van kifogásolni a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. Ezért az érintettnek minden használt böngészőből hozzá kell férnie a www.google.de/settings/ads linkhez, és meg kell adnia a kívánt beállításokat.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el.

15. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta az Instagram szolgáltatás összetevőit. Az Instagram egy olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformnak minősülhet, és amely lehetővé teszi a felhasználók számára fotók és videók megosztását, valamint az ilyen adatok más közösségi hálózatokban történő terjesztését.

Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Ennek a weboldalnak az egyes oldalain, amelyeket a vezérlő működtet, és amelyekre egy Instagram-összetevőt (Insta gombot) integráltak, minden egyes híváskor automatikusan megjelenik az érintett információs technológiai rendszerének internetböngészője az Instagram megfelelő Instagram -összetevőjének kijelzőjének letöltéséhez. Ezen technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy webhelyünk melyik aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg van bejelentkezve az Instagram-on, az Instagram az érintett minden egyes weboldalunkra történő meghívásakor észleli-és az interneten való tartózkodásuk teljes időtartama alatt-az internetünk melyik aloldalát oldalt látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat az Instagram összetevőn keresztül gyűjtik, és az érintett Instagram -fiókjához társítják. Ha az érintett rákattint a weboldalunkon integrált Instagram gombok valamelyikére, akkor az Instagram összehangolja ezeket az adatokat az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

Az Instagram információkat kap az Instagram összetevőn keresztül arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett a weboldalunkra irányuló hívás idején bejelentkezett az Instagramba. Ez attól függetlenül történik, hogy a személy rákattint -e az Instagram gombra vagy sem. Ha az érintett ilyen jellegű információtovábbítása nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik Instagram-fiókjából, mielőtt meghívja a webhelyünket.

További információk és az Instagram vonatkozó adatvédelmi rendelkezései letölthetők a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címekről.

16. Az adatkezelés jogalapja

Művészet. 6 (1) világít. a GDPR szolgál jogalapként azokhoz a feldolgozási műveletekhez, amelyekhez meghatározott feldolgozási célból beleegyezést kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél részt vesz, mint például akkor, ha a feldolgozási műveletek az áruk szállításához vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához szükségesek, a feldolgozás cikk (1) bekezdésének lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén. Vállalkozásunk jogi kötelezettség alá esik -e, amely személyes adatok feldolgozását írja elő, például az adókötelezettségek teljesítéséhez, a feldolgozás az Art. 6 (1) világít. c GDPR. Ritka esetekben, a személyes adatok feldolgozása szükséges lehet az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez lenne a helyzet például akkor, ha egy látogató megsérülne társaságunkban, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit továbbítani kellene orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Akkor a feldolgozás az Art. 6 (1) világít. d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f GDPR. Ez a jogalap azokra a feldolgozási műveletekre szolgál, amelyekre a fent említett jogalapok nem vonatkoznak, ha az adatkezelés a társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekei érdekében szükséges, kivéve, ha az ilyen érdekeket felülírják az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR (47) preambulumbekezdés, 2. mondat).

17. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei

Ha a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f A GDPR jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és a részvényesek jóléte érdekében végezzük.

18. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározásához használt kritériumok a vonatkozó törvényi megőrzési időszakok. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez.

19. Személyes adatok szolgáltatása törvényi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ilyen adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. Adószabályok), vagy szerződéses rendelkezésekből is eredhetnek (pl. A szerződéses partnerre vonatkozó információk). Néha szükség lehet szerződés megkötésére, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltat nekünk, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel nem lehetne megkötni a szerződést. Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármely alkalmazottjával.

20. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

A Willing & Able LegalTech szakemberei fejlesztették ki, amely a legjobb időkövető alkalmazást is kifejlesztette . Az adatvédelmi politika generátorában található jogi szövegeket Prof. Dr. hc Heiko Jonny Maniero , a Német Adatvédelmi Szövetség munkatársa és Christian Solmecke a WBS -törvényből adta ki és tette közzé .

Call Now Button